Solidariteit in tijden van Corona

Onderzoek onder politieke partijen


Geachte Dames en Heren

 

De verspreiding van het virus is met succes afgeremd en op veel plaatsen functioneert het gezondheidssysteem normaal. Dit is mogelijk gemaakt door het tijdig nemen van beslissingen en het naleven van de voorschriften. De genomen maatregelen zijn echter uiterst duur. Wij zullen de buitengewone uitdagingen alleen kunnen aangaan met solidariteit op alle niveaus.

 

Er zijn extra financiële middelen nodig om bedrijven te redden, werklozen te ondersteunen en fiscale verliezen te compenseren. Rijke huiseigenaren hebben hoogstwaarschijnlijk de mogelijkheid om een substantiële bijdrage te leveren aan deze extra uitgaven. Een nieuwe woningbelasting van 5% zou middelen kunnen genereren voor de hulpprogramma's van de overheid. Kan uw partij deze aanpak ondersteunen?

 

Ja / Eerder ja / Liever niet / Nee / Reden?


Download
PDF-versie
X606 Solidaritaet in Corona-Zeiten - NL.
Adobe Acrobat Document 231.5 KB

Nieuwe overwegingen en argumenten

De financiële gevolgen van de lockdown worden heel verschillend verdeeld. Vooral ondernemers die geen diensten meer mogen verlenen en werknemers die hun baan zijn kwijtgeraakt, worden zwaar getroffen. De tijdelijke sluitingen vertragen de verspreiding van het virus, waarvan de hele maatschappij profiteert. Bedrijven en mensen die de nodige offers brengen, verdienen publieke steun. Bedrijven moeten worden gered en mensen in nood moeten de onmisbare hulp krijgen. Maar hoe kunnen deze extra overheidsuitgaven worden gefinancierd?

 

Een belasting van 5% op woonconsumptie is denkbaar. Voor eenvoudige woonomstandigheden resulteert dit in een zeer bescheiden belasting. Wie daarentegen in een eigen, comfortabel huis woont, is economisch geprivilegieerd. Bovendien profiteren huiseigenaren momenteel van een zeer lage rentevoet. Aangezien dat solidariteit en belastingconcurrentie moeilijk te combineren zijn, zou de woonbelasting van 5% in heel Europa moeten worden ingevoerd. Een onderzoek moet nu uitwijzen welke partijen deze aanpak ondersteunen.


Hoe meet u de woonconsumptie?

Een geschikte maatstaf voor de woonconsumptie is de berekende huurwaarde. Dit is de geschatte huur die een huiseigenaar zou willen betalen om in zijn eigen huis te wonen. Omdat iedereen zijn woning het beste kent, kan een zelfdeclaratie nuttig zijn.


Is een 5% woonbelasting gepast?

De bijdrage is gelijk aan een twintigste, dus ongeveer een halve maand huur. Vergeleken met de BTW of de totale woonlasten is dit bescheiden. De meeste berekende huurwaarden liggen binnen een bandbreedte van € 6000 tot € 30.000 per jaar. 5% daarvan is 300 €, respectievelijk 1500 €.


Wat is de betekenis voor het klimaatbeleid?

In een omvattend klimaatbeleid is de woonbelasting onmisbaar. In de regel geldt dat hoe groter, duurder en nieuwer een woning is, hoe groter de ecologische voetafdruk. Voor de bouw van een eengezinshuis is ongeveer 500.000 kWh grijze energie nodig. Een milieuvriendelijk huis kan 70 jaar lang met dezelfde energie worden verwarmd. Conclusie: De grijze emissies en de bedrijfsemissies zijn vergelijkbaar hoog. We hebben daarom dringend behoefte aan impulsen voor een optimaal gebruik van de huizen. Dit vermindert de grijze emissies die worden veroorzaakt door nieuwe bouwplaatsen.


Is een zelfdeclaratie gepast?

Er moeten duidelijke criteria worden vastgelegd voor de registratie van de gegevens: grootte van de kamers, leeftijd, normen, kwaliteit van de locatie, enz. Daarnaast is een gebruiksvriendelijk online portaal nodig. Bedrog kan voor een groot deel worden voorkomen met sporadische steekproeven. De berekende plausibiliteit van de gegevens biedt nuttige tips.


Worden huurders bij de woonbelastingen ontzien?

Nee. Voor huurders zijn vergelijkbare belastingen in de huurprijs inbegrepen. De 5% woonbelasting zorgt dus voor de verevening tussen huurders en huiseigenaren. Vergelijking van huiseigenaar en huurder: 

  • Huiseigenaar: Bij een berekende huurwaarde van 20.000 € bedraagt de 5% woonbelasting 1000 € per jaar.
  • Huurder: Bij een huurwaarde van 20.000 € kan de winst 4000 € bedragen. Bij een winstbelasting van 25% bedraagt de belasting ook 1000 € per jaar.

Leidt de 5% woonbelasting tot een dubbele belasting?

Waarschijnlijk niet. Woonbelasting zou in de plaats komen van eerdere belastingen op het gebruik van de eigen woning.


Hoe zit het met tweede woningen en leegstaande woningen?

Tweede woningen en leegstaande woningen kunnen volgens hetzelfde model worden belast. Voor deze woningen is ook de gemeentelijke infrastructuur nodig. Een belastingvrijstelling zou daarom niet gepast zijn.


Gaat deze transparantie niet te ver?

De woonbelasting laat de staat zien hoe comfortabel iemand leeft. Dit kan leiden tot tegenstrijdigheden. Als iemand luxueus leeft en geen inkomsten declareert, roept dat vragen op. Maar dit is waarschijnlijk de uitzondering. Transparantie belast vooral degenen die veel te verbergen hebben.


Wat gebeurt er met de beloofde belastingverlagingen?

Wij staan momenteel voor buitengewone uitdagingen. De publieke sector heeft veel geld nodig om anticyclisch te kunnen handelen. Als de economie zich herstelt, kunnen de belastingen weer worden verlaagd. Zo dragen lage inkomstenbelastingen bij aan het terugdringen van zwartwerk.


Wie profiteert er het meest van?

Milieuvriendelijke en solidaire maatregelen zullen in de eerste plaats de toekomstige generaties ten goede komen. Daar kunnen we trots op zijn.


 

Dank u wel voor uw aandacht

 


Reacties uit Nederland

2020-04-29 / CDA / Hartelijk dank voor uw bericht. 

2020-04-29 / GroenLinks / Bedankt voor je e-mail aan GroenLinks!

2020-04-29 / VVD / Dank voor uw bericht aan de Tweede Kamerfractie van de VVD.

2020-04-29 / PVV / Hartelijk dank voor uw e-mail aan de PVV Tweede Kamerfractie.

2020-04-29 / Fractie ChristenUnie / Hartelijk dank voor uw e-mailbericht ...


Reacties uit België

2020-04-30 / Vlaams Belang / Alle respect voor uw visie, maar een extra belasting op woning is waanzin.