De ecologische woonbelasting voor een duurzame ontwikkeling


Voor veel mensen is de grijze uitstoot van woningen de grootste bron van CO2. Een evenwichtig klimaatbeleid zal hier aandacht aan besteden.

 

De focus van de woonbelasting ligt niet op de grijze uitstoot van nieuwe gebouwen, maar op het efficiënt gebruik van bestaande woningen. Hoe minder appartementen er leeg staan of inefficiënt worden gebruikt, hoe minder nieuwe appartementen nodig zijn.

 

Wij constateren opgelucht dat de energiebehoefte voor het wonen afneemt. Fotovoltaïsche panelen, isolatie, comfortventilatie, enz. worden steeds meer gebruikt. Het klimaatbeleid is hier succesvol en kan zich in toenemende mate richten op vermindering van grijze energie van woongebouwen.

 

De woonbelasting moet zodanig worden geheven dat de belastingopbrengst onveranderd blijft. Woonbelasting zorgt ervoor dat iedereen een passende belasting betaalt op zijn of haar woonconsumptie. Dit dient om de eerlijkheid te bevorderen, het bewustzijn van het klimaatbeleid te vergroten en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.


Belastingtarief 5%

  • Met een heffing van 5% op de huurinkomsten en de vrijstelling van de winstbelasting blijven de huren onveranderd.
  • Met een heffing van 5% op de aangerekende huur* zijn de belastingobbrengst van een condominium identiek aan de belastingopbrengst van een vergelijkbaar huurappartement. (* imputed rent)

Vergelijking met de doelen voor duurzame ontwikkeling

(17 sustainable development goals for 2030)


10.4: Fiscale beleidsmaatregelen nemen voor meer gelijkheid: De woonbelasting garandeert dat iedereen een vergelijkbare belasting op zijn of haar woninggebruik betaalt. De belastingopbrengst uit huurwoningen, woningbezit en coöperatieve woningen zullen vergelijkbaar zijn. 

 

Als de woonbelasting een Europese norm wordt, zal deze een verenigend effect hebben. Het zal het vertrouwen tussen de nettobetalers en de netto-ontvangers versterken.


11.6 en 11.b: Vermindering van de milieuvervuiling per hoofd van de bevolking en verhoging van het rendement van de hulpbronnen: Woonbelasting werkt de verspilling van woonruimte tegen. Hoe efficiënter de huisvesting wordt gebruikt, hoe groter het voordeel van de verbruikte middelen en hoe lager de impact op het milieu per hoofd van de bevolking. Overconsumptie van woonruimte moet worden vermeden.

 


12.8: Bewustwording van een duurzame levensstijl in harmonie met de natuur: De woonbelasting maakt ons bewust van het feit dat huisvesting als consumptie wordt gezien. We herkennen: Hoe beter we huisvesting gebruiken, hoe kleiner onze ecologische voetafdruk en hoe kleiner de woonbelasting.


13.2: Integratie van klimaatbeschermingsmaatregelen in het nationale beleid: Dankzij de woonbelasting wordt in het klimaatbeleid rekening gehouden met de grijze uitstoot van bestaande woongebouwen. Omdat dit een van de grootste bronnen van CO2 is, is het zinvol.


Opdrachtgever en bouwbedrijf zijn slechts gedeeltelijk verantwoordelijk voor de grijze uitstoot van nieuwe gebouwen. Het zijn vooral de bewoners die baat hebben bij een woning. Hoe kleiner zijn of haar woonconsumptie, hoe kleiner de klimaatschade.

 

Toekomstige generaties zullen ons daar dankbaar voor zijn.

Woonbelasting...

...omdat fairness waard is om voor te betalen

 


Download
pdf download
NL - Ecologische Woonbelasting.pdf
Adobe Acrobat Document 321.3 KB